📢 ประกาศการจัดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 1 “ปฐมบทจีโนมิกส์ประเทศไทย” | 17 Feb 2022, 08:00 GMT+7 – 18 Feb 2022, 16:00 GMT+7 โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์, 8-2 ถนน รางน้ำ แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Schedule

 • 1 hour

  Registration

 • 30 minutes

  Opening ceremony & opening remark

 • 30 minutes

  First inaugural lecture ปาฐกถา ศาสตราจารย์แพทย์หญิง คุณสุภา ณ นคร Ageing DNA and Rejuvenation

 • 30 minutes

  First presidential address Genomics in Thailand: Past, Present & Future

 • 15 minutes

  Break

 • 25 minutes

  Human genetics and genomics human resource training: Planning for Thailand and experiences in South East Asia

 • 25 minutes

  Cancer genetics and genomics: where are we in the world stage?

 • 20 minutes

  Cell and somatic gene therapy in the genomes editing era: thalassemia and beyond

 • 15 minutes

  Presentation 1

 • 15 minutes

  Presentation 2

 • 10 minutes

  Break

 • 25 minutes

  Luncheon Symposium 1: PacBio

 • 25 minutes

  Luncheon Symposium 2: Illumina

 • 10 minutes

  Break

 • 40 minutes

  Korean Genome Organization and Thai Society of Human Genetics MOU activity

 • 15 minutes

  Presentation 3

 • 15 minutes

  Presentation 4

 • 15 minutes

  Break

 • 1 hour 30 minutes

  Genomics and Clinical Practice

  ROOM 1
 • 1 hour 30 minutes

  Genomics Sciences and Genomics Technology

  ROOM 2

 • 1 hour

  Registration

 • 1 hour

  Bioinformatics/ data sciences/ AI

  ROOM 2
 • 1 hour

  Genomics education/ workforce preparation

  ROOM 1
 • 1 hour

  Population genetics

  ROOM 2
 • 1 hour

  ELSI and policy

  ROOM 1
 • 30 minutes

  Break

 • 15 minutes

  Presentation 5

 • 15 minutes

  Presentation 6

 • 10 minutes

  Break

 • 30 minutes

  Luncheon Symposium 3

 • 30 minutes

  Luncheon Symposium 4

 • 10 minutes

  Break

 • 30 minutes

  Genomics technology and global epidemics: COVID19

 • 30 minutes

  COVID-19 in Thailand

 • 10 minutes

  Break

 • 40 minutes

  Genetics human resource development program: UK

 • 50 minutes

  Award Closing ceremony